3. třída – Zajíčci

děti 5 – 6 let

PANÍ UČITELKY

Bc. Petra Haberová
Veronika Schilingerová

                ŽLUTÝ PAVILON

My jsme malí ušáci,
máme rádi legraci.
Zajíčkové hop a hop,
přes pařezy, přes příkop.
Hooodně se teď odrazíme,
až do školy doskočíme.

Telefonní číslo do třídy – 734 122 050

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„ KORÁLEK KE KORÁLKU NAVLÉKÁME,

SPOLEČNĚ SVĚT POZNÁVÁME“

 

V tomto školním roce budeme pracovat s různými tématy, vztahujícími se k danému ročnímu období.
Důležitou součástí bude práce s příběhy a pohádkami, které rozvíjejí komunikační schopnosti dětí, jejich slovní zásobu, fantazii a mnohdy dětem pomáhají pochopit dění kolem nich, to co je samotné těší nebo trápí, i to, co samy prožívají.
S TVP se budeme snažit o všestranný rozvoj dětí, podporovat jejich tvořivost a samostatnost.
Za každé zakončené téma budeme navlékat korálky našemu pavoučkovi.
Nabyté znalosti a dovednosti „vložíme“ do velkého korálku a na konci školního roku zjistíme, co vše už jsme zvládli, dokázali, co umíme, nebo co je třeba ještě zlepšit.