6. třída – Berušky

děti 2,5 – 3 roky

PANÍ UČITELKY

Lenka Trejbalová, DiS.
Hana Čadková

MODRÝ PAVILON

Berušky si říkáme,
na školku si zvykáme.
Jsme nejmenší, proto ještě všechno neumíme.
Hrajeme si, zpíváme si, hodně dlouho spíme.
Občas uroníme ráno slzičku,
co bylo k obědu, míváme na tričku.
Rodiče, těšte se, nevíte, co máte!
Na konci července už náš nepoznáte!

Telefonní číslo do třídy – 734 120 349

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„VESELÝ ROK S ADÉLKOU“

 

Je to pravda na mou duši,
všem beruškám tečky sluší.
Hodně smíchu napovídá,
že nás tu je plná třída.
Jsme berušky šikulové,
učíme se věci nové.
Nestačí nám to, co víme,
Všemu rychle rozumím.
 
Celým školním rokem nás bude provázet maňásek – holčička Adélka. S její pomocí v klidné a láskyplné atmosféře dětem usnadníme adaptaci na nové prostředí. Podpoříme zvykání si na odloučení od rodiny a pozvolna děti naučíme respektovat režim naší třídy.
Budeme se věnovat primární logopedické prevenci, zahrnující procvičování mluvidel, dechová cvičení aj. vedoucí ke zdokonalení řečových dovedností.
Formou hry, pohybových motivací, písniček, tanečků, cvičení, výtvarných a pracovních činností budeme rozvíjet rozumový, tělesný a sociální vývoj dětí, dle jejich individuálních potřeb a možností.