PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME paní Horánské, mamince Matěje a Elišky, za vánoční dárky pro děti ze tříd Zajíčků a Sluníček.

 

DĚKUJEME všem rodičům, kteří zajišťují odvoz batohů s bruslemi na zimní stadion a zpět.

 

DĚKUJEME všem rodičům, kteří přišli uspávat broučky na školní zahradu a
pomohli s vytvořením hmyzích domečků. DĚKUJEME zejména panu Michalu
Bohuslavovi za truhlářské práce na domečcích pro všech 7 tříd.
Foto z akce naleznete ve fotogalerii.

 

DĚKUJEME panu Macášovi za dětské buřtíky, které nám věnoval ke Dni dětí. Moc jsme si pochutnali.