PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM a DĚTEM

Děkujeme panu Josefu Vrbovi za darování vánočního smrku. Domovní správě děkujeme za přemístění a osazení stromu na školní zahradu.

Děkujeme firmě Řeznictví Majer a Mudr. Lillingové za peněžitý sponzorský dar.

Děkujeme panu Macášovi za párky na opékání ke Dni dětí.