Pro předškoláky

ANGLIČTINA HROU 

Tři učitelky naší školy získaly kvalifikaci předepsaného stupně a seznamují děti se základy angličtiny. Hravá výuka probíhá v předškolních třídách. Jde o jednoduché prvky angličtiny využívané při vhodné příležitosti během dne pomocí maňásků, obrázků, říkadel a písniček.

Termín: 1x za 14 dní lekce s novým „učivem“, procvičování průběžně

Vedení: učitelky na třídách

Cena: zdarma, samostatná aktivita MŠ

PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA 

Probíhá každoročně v bazénu ZČU Plzeň-Lochotín.

Termín: duben – červen, 1x týdně 10 hodinových lekcí v dopoledních hodinách

Vedení: profesionální instruktoři plavání

Cena: cca 1100,- Kč s dopravou

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ 

Výuka bruslení v místní SPORT ARÉNĚ. Pomoc rodičů či prarodičů při organizaci mimo led je vítána.

Termín: leden – březen, 1x týdně hodinová lekce

Vedení: profesionální trenéři, učitelky MŠ

Cena: cca 350,-Kč

ŠKOLÁČEK (ZA ÚČASTI RODIČŮ)

Program připravující děti na úspěšný start v základní škole. Vychází z Metody Dobrého startu. Obsahuje řečová a grafomotorická cvičení, činnosti rozvíjející zrakové a sluchové rozlišování, paměť, logické myšlení, hybnost mluvidel a jemnou motoriku. Rodič pozoruje, povzbuzuje, pomáhá a hraje si s dítětem dle instrukcí učitelky

Termín: říjen – květen, 1x za 14 dní

Vedení: učitelky MŠ

Cena: zdarma, samostatná aktivita MŠ

BÁDÁNÍČKO 

Zajímavé zkoumání fyzikálních zákonitostí, pokusy s využitím běžně dostupných předmětů a materiálů.

Termín: říjen – květen, 1x týdně 30 min.

Vedení: Mgr. Martina Hubková

Cena: 400,- na pololetí

HOKEJBAL PRO PŘEDŠKOLÁKY

Seznámení se základy oblíbené kolektivní hry.

Termín: říjen – červen, 1x týdně hodinový trénink (čtvrtek), na asfaltovém hřišti v sídlišti

Vedení: Zdeněk Zelenka, trenér s licencí

Cena: 1.pololetí zdarma