PROJEKTY

Digitalizujeme školu – zapojení do projektu

Využíváme finance k nákupu digitálních pomůcek z projektu Digitalizujeme školu

Projekt: Pro nás – děti, pedagogy, rodiče financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl 31. 8. 2019 ukončen.