O NÁS PRO VÁS

 
Jak s Vámi budeme v kontaktu a jak budeme průběžně spolupracovat?
 • po dohodě s učitelkou máte možnost sledovat dění ve třídě, přímo se ho zúčastnit, vložit se do hry se svým dítětem
 •  zajistíme Vám každodenní kontakt s učitelkou a vytváření partnerského vztahu během roku (poradenská činnost)
 •  informace ohledně provozu a akcí MŠ jsou na nástěnkách v šatnách dětí, některé na webu MŠ
 •  těšíme se na Vaši účast na společných akcích pořádaných MŠ
 •  pokud chcete cokoli sdělit ředitelce, telefonicky se domluvte na schůzce.
Akce MŠ pro rodiče a veřejnost v průběhu roku:
 •  Schůzka spojená s prohlídkou školy
 •  Podzimní odpoledne (vyrábíme z přírodních materiálů, stopujeme v lese, hrajeme si na zahradě, pečeme buřty)
 •  Zpívání při rozsvěcení Vánočního stromu před MěÚ
 •  Vánoční posezení na třídách (zpíváme koledy a těšíme se na Ježíška)
 •  Velikonoční odpoledne s rodiči
 •  Besídky ke Dni matek pro maminky a babičky
 •  Společná oslava Dne dětí na školní zahradě
 •  Vítání občánků (2x do roka vystoupení dětí)
 •  Vystoupení pro důchodce v KD Záluží (pořad „Hrajeme na přání“)
 •  Noc v MŠ s tatínky (zábavné odpoledne a večer pro tatínky s dětmi – pohádkový les, soutěže, zpívání u ohně, stezka odvahy…)
 •  Rozloučení s předškoláky (pasování na školáka)
 •  Školáček – příprava dětí na vstup do ZŠ
 •  Setkání se zástupci ZŠ Třemošná
O čem Vaše dítě v naší MŠ rozhoduje?
 •  může si vybírat z různých nabídek činností, může si zvolit svého kamaráda ke spolupráci, své místo, může se také „nezúčastnit“
 •  samo si rozhodne kolik a čeho sní, vedeme ho k ochutnání jídel
 •  samo si zvolí zda chce pít čaj nebo mléko (kakao) a samo se může kdykoli během dne napít čaje nebo vody
 •  při všech činnostech je Vašemu dítěti umožněna maximální samostatnost
Akce MŠ pro děti v průběhu roku:
 •  Bruslení pro předškoláky – 8. – 10.lekcí
 •  Plavecká výuka předškoláků – 10.lekcí
 •  Angličtina hrou – v průběhu roku nenásilnou formou
 •  Mikulášská nadílka
 •  Vánoční nadílka pro děti na jednotlivých třídách (koledy pod stromečkem, slavnostní oběd)
 •  Karneval a soutěže, společný rej masek
 •  Jarní dílny
 •  Kouzelník ve školce
 •  Návštěva v 1.třídě ZŠ
 •  Návštěva prvňáčků a učitelek ze ZŠ
 •  Den dětí (soutěže a závody na školní zahradě)
 •  Divadla (každý měsíc s divadélkem)
 •  Výlet do okolí s opékáním buřtů a hledáním pokladu
 •  Koncerty ZUŠ (dle nabídky)
 •  Školní výlet
 •  Slavnostní zakončení školního roku
 •  Kroužek hokejbalu pro předškoláky
 •  Kroužek „Bádáníčko“ pro předškoláky (hrazeno rodiči)
Co by dítě mělo umět:
 •  obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
 •  poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 •  oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 •  vydržet sedět při jídle u stolu
 •  jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
 •  samo se najíst lžící
 •  pít ze skleničky
 •  umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 •  používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček – děti od 4 let (pleny jsou nepřípustné)
 •  používat kapesník, vysmrkat se
 •  zvládat chůzi po schodech
Nezapomínejte, že od zápisu do nástupu do školky je ještě čas dovednosti dítěte zdokonalit. Zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujte to, co je třeba.

 

Co budete do MŠ potřebovat:
 •  bačkory (pantofle nejsou vhodné)
 •  náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může stát, že se mohou polít)
 •  oblečení do třídy
 •  oblečení na pobyt venku (džíny nejsou na vycházku to pravé – také musíte počítat s tím, že se děti venku zašpiní)
 •  v zimě rukavice přidělané na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě)
 •  pyžamo (v pondělí přinesete čisté, v pátek si ho odnesete domů, nezapomeňte ho podepsat)
 •  triko a kraťasy na cvičení
Platby:
 •  školné 500,-Kč (platí se měsíčně, hradí se z něj energie, hračky, výtvarné potřeby, vybavení… Děti 1 rok před nástupem školní docházky jsou od platby osvobozeny.
 •  stravné – platí se zpětně měsíčně dle docházky dítěte, zahrnuje ranní svačinu, oběd, odpolední svačinu a pitný režim.
 •  s nástupem dítěte do MŠ skládají rodiče na účet školní jídelny jistinu 800,-, částka je vratná s odchodem dítěte z MŠ
 •  výlety a akce školy – divadla, hudební pořady, kina, aj. platí rodiče – jednotlivé akce jsou vyvěšeny v šatnách a na web stránkác
Poprvé do školky – několik rad pro rodiče…
 •  doprovázejte vaše dítě do třídy a „předejte“ je učitelce
 •  hůře přizpůsobivé děti nenechávejte zpočátku v kolektivu déle než jednu hodinu a postupně pobyt prodlužujte
 •  neprodlužujte loučení v šatně, rychle odejděte, nestůjte za oknem, kde by vás mohlo dítě vidět
 •  pokud můžete, čtrnáct dní berte dítě po obědě – než si zvykne na nový režim
 •  pokud má dítě nějaké zdravotní omezení oznamte to učitelkám
 •  nenuťte dítě do činností ve školce, jestliže se nechce samo zapojovat
 •  o školce doma mluvte hezky, nestrašte s ní dítě, neznechucujte mu ji („ve školce to budeš muset dělat, počkej, paní učitelka tě naučí, děti se ti budou smát…“).
Přejeme Vám i Vašim dětem hodně štěstí, mnoho krásných zážitků a spoustu rodinné pohody.

 

Za kolektiv učitelek MŠ Třemošná, Pavla Bočanová, ředitelka