Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechny pravidla uvedená v příloze této vyhlášky a je též v souladu s metodikou Blind friendly web.

Informace o dokumentech prezentovaných na webových stránkách

Na těchto webových stránkách jsou některé informace publikované v jiné než textové či hypertextové podobě. Tyto soubory jsou zobrazovány buďto pomocí integrovaného prohlížeče na daný typ souboru (např. PDF či DOC soubory) nebo jsou k dispozici ke stažení (zejména dokumenty ze sekce „dokumenty“). K těmto souborům je potřeba mít nainstalovaný dodatečný software pro jejich zobrazení.

V případě, že Vaše zařízení nepodporuje kterýkoliv typ z námi publikovaných materiálů, se neváhejte obrátit na správce webových stránek, jehož kontakt je uveden níže. Bude vám poskytnut materiál v jiném formátu vhodném pro vaše zařízení.

Kontakt na správce webových stránek

Vaše připomínky, pochvaly, postřehy či problémy, na které během procházení webových stránek narazíte, nám můžete zaslat na emailovou adresu správce webových stránek – admin@mstremosna.cz