Třída VES

 

děti 3 – 6 let

PANÍ UČITELKY

Marie Houšková
Marie Kutilová

TŘÍDA BERUŠEK A SLUNÍČEK

Jak to chodí u Berušek a Sluníček ve vsi:
V naší třídě každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, s kamarádkou.

Telefonní číslo do třídy – 702 013 414

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„KAMARÁDE, POJĎ SI HRÁT, POJĎ SVĚT S NÁMI POZNÁVAT“

 

  • Vedeme děti k vytváření přátelských vztahů bez rozdílu věku, k vzájemnému respektování a pomoci.
  • Jsme pro děti průvodkyněmi, pomocnicemi a partnerkami během celého dne při poznávání nových věcí.
  • Tvoříme co nejpodnětnější prostředí s všestrannou nabídkou činností formou hry.
  • Podporujeme přirozenou zvídavost dětí a respektujeme individualitu každého dítěte.
  • Vedeme děti k samostatnosti s ohledem na věk dětí.
  • Využíváme okolní přírodu k pozorování, k rozšiřování poznatků a vedeme děti k její ochraně.