Třída VES

 

děti 3 – 6 let

PANÍ UČITELKY

Marie Kutilová
Bc. Petra Křížková

TŘÍDA BERUŠEK A SLUNÍČEK

Jak to chodí u Berušek a Sluníček ve vsi:
V naší třídě každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, s kamarádkou.

Telefonní číslo do třídy – 702 013 414

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„POJĎ POHÁDKO MEZI NÁS…“

 
Společně budeme poznávat klasické pohádky.
Za jejich pomoci projdeme všechna roční období, společně se pokusíme rozlišit dobro a zlo.
Děti budou mít příležitost uvědomit si své pocity z prožitku.
Pohádky si užijeme pohybem, zpěvem i výtvarně.
Pohádky nám pomohou rozvíjet kladný vztah ke knihám.